توافقنامه کاربر

کاربرانی که از سرویس اسپیدی گرام استفاده میکنند قوانین زیر را خوانده و قبول میکنند

ماده ۱

اسپیدی گرامی متواند شرایط و قوانین را متناسب با توسعه فعالیتهای خود تغییر دهد

ماده ۲

کاربر حق استفاده از این سرویس را برای پیجهای خلاف قوانین کشور ایران ندارد

ماده۳

کاربر حق استفادهاز این سرویس را برای پیجهای شرط بندی و پیش بی و امثال ان ندارد(چنانچه همچین مواردی گزارش شود بدون اطلاع قبلی اکانت مسدود شده و هیچ وجهی بازگردانده نمی شود.

ماده ۳

مارتای آنلاین و اسپیدی گرام هرگز به اطلاعات شما دسترسی نخواهد داشت\ و حریم خصوصی شمارا ۱۰۰٪ حفظ میکند